• HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
  nước!
  Quản lý
  Điện
  Quản lý các cá thể sử dụng toàn học viện
  Nhập xuất dữ liệu hàng tháng
  Thống kê theo các yêu cầu nghiệp vụ
  Đơn giản, nhanh chóng và hiệu quả!
  Trên nền web!
 • PHP/MySQL
  HTML
  jQuery!
  GIAO DIỆN THÂN THIỆN
   
  DỄ DÀNG SỬ DỤNG
   
  HIỆU QUẢ TỐI ĐA